PETITS PASSOS

Direccions
Direccions

Aprèn a moure't amb el ratolí i els cursors

Símbol
Símbol

Saps què signifiquen aquest símbols?

Classifica
Classifica

És gran o petit?

Espai
Espai

Quins objectes estan horitzontals?

Instruccions
Instruccions

Pots fer el que et diuen?

Conversa
Conversa

Què diuen els personatges?

Agradable i desagradable
Agradable i desagradable

Expressa el que t'agrada i el que no

El nom
El nom

Identifica el teu nom