Geografia

Idescat
Idescat

Web oficial per consultar dades i indicadors

INE
INE

Totes les estadístiques sobre l'Estat espanyol

Países
Países

Població, indicadors, dades econòmiques, xarxes i medi ambient

The Global Economy
The Global Economy

Dades estadístiques de tots els països

instamaps
ikiMap

Fes un mapa amb les teves dades fàcilment

Geteach.com
Earth. Look beyond your borders

Afegeix capes de dades als mapes de Google Earth

Mapes
Mapes

Enllaços a materials cartogràfics de tot el món

Cartoteca Digital
Cartoteca Digital

Col·leccions de mapes i fotografies de l'ICGC

Google Maps
Google Maps

Localització de mapes i fotografies de tot el món

Món Sostenible
Món Sostenibles

Revista de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

Population of the world
Population Pyramides of the world

Piràmides de població per països entre 1950 i 2050

Atles de la nova ruralitat
Population Pyramides of the world

Característiques del món rural a l'època actual